Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 VN 131/2020

Istunnon ajankohta 30.12.2020 13.45

30.12.2020 14.33 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.