Valtioneuvoston asetus VM/2020/272

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.45

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530444
Asia
Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennassa vuonna 2021 käytettävistä valtionosuustehtävien laskennallisten kustannusten ja lisäosien perushinnoista.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotetun asetuksen perushinnat on otettu huomioon vuoden 2021 kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien mitoituksessa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kunnille on vuonna 2021 yhteensä 7 697 660 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen