Valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2021 VN 51/2021

Istunnon ajankohta 27.4.2021 16.00

27.4.2021 17.48 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.