Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käytön ja valmiuslain mukaisten poikkeusolojen päättyminen VNK/2021/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2021 16.00

Valtioneuvoston kanslia

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käytön ja valmiuslain mukaisten poikkeusolojen päättyminen

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvoston yleisistunto totesi 1.3.2021 päätöksellään poikkeusolot. Valtioneuvosto antoi kaksi asetusta valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta 5.3.2021: - valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annettu valtioneuvoston asetus (186/2021) sekä - valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annettu valtioneuvoston asetus (187/2021).

 

Asetusten voimassaoloaika on 11.3.-30.4.2021. Lisäksi valtioneuvosto antoi valmiuslain 88 §:n nojalla soveltamisasetuksen kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja (217/2021), voimassa 17.3.-30.4.2021.

 

Tänään 27.4.2021 hallitus arvioi saamansa tilannekuvan perusteella, että epidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Tästä syystä voimassa olevat asetukset on valmiuslain 11 §:n mukaisesti kumottava. Valtioneuvosto antaa valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottoa koskevat kumoamisasetukset. Asetusten on tarkoitus tulla voimaan 27.4.2021.

 

Samalla valtioneuvosto toteaa, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, asetuksen valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta sekä toteaa valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot päättyneiksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.