Valtioneuvoston yleisistunto 10.3.2022 VN 29/2022

Istunnon ajankohta 10.3.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

10.3.2022 13.45 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Apulaissotilasedustajien vaihdoksia