Ministerityöryhmät VNK/2022/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.3.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Uuden ministerityöryhmän asettaminen ja muutos digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän tehtävään

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvoston yleisistunto on aiemmin asettanut pääministeri Sanna Marinin hallituskaudeksi seuraavat yhdeksän ministerityöryhmää: työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä, ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä, sote-ministerityöryhmä, osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä, lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä, oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä, Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä, digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä sekä koronaministerityöryhmä.

 

1. Valtioneuvosto asettaa uudeksi ministerityöryhmäksi varautumisen ministerityöryhmän.

 

Ministerityöryhmä ohjaa talouteen ja huoltovarmuuteen kohdistuviin Ukrainan sodan vaikutuksiin liittyvää varautumista. Ministerityöryhmän tehtävänä on

- muodostaa laaja-alaista tilannekuvaa kriisin vaikutuksista,

- arvioida vaikutuksia erityisesti talouteen ja huoltovarmuuteen sekä

- linjata tarvittavien toimien käynnistämisestä ja resurssien suuntaamisesta.

 

Ministerityöryhmän puheenjohtaja on valtiovarainministeri Annika Saarikko.

 

Ministerityöryhmän muut jäsenet ovat

ulkoministeri Pekka Haavisto

oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

työministeri Tuula Haatainen

elinkeinoministeri Mika Lintilä

maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen

kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari

sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari

 

Ministerityöryhmän pääsihteeriksi nimetään ylijohtaja Lauri Kajanoja valtiovarainministeriöistä. Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa valtiovarainministeriö. Pysyviksi asiantuntijoiksi nimetään valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön, valtiovarainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön kansliapäällikkö tai vastaava virkamies.

 

2. Valtioneuvosto muuttaa digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän tehtävää. Tehtävää täsmennetään kyberturvallisuuden ja julkisen hallinnon varautumisen osalta.

 

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä ohjaa julkisen hallinnon, digitalisaation, datatalouden, tietopolitiikan ja kyberturvallisuuden kehittämistä.

 

Ministerityöryhmä jatkaa julkisen hallinnon uudistamisen poliittisen johtoryhmälle asetettujen tehtävien edistämistä sekä koordinoi digitalisaatio- ja tietopolitiikkaan, teknologiapolitiikkaan, datatalouteen sekä kyberturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä ja tilannekuvaa valtioneuvoston tasolla. Toimialallaan ministerityöryhmä sovittaa yhteen kehittämishankkeita, käsittelee valmistavasti valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat merkittävät säädös- ja päätösesitykset sekä poikkihallinnolliset hankkeet.

 

Ministerityöryhmä käsittelee talouden kestävyystiekartan julkisen hallinnon ja palveluiden tuottavuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista (muut kuin sote) koskevia asioita.

 

Ministerityöryhmä tekee tarvittavat poliittiset linjaukset julkisen hallinnon varautumisesta, kehittämisstrategioista ja -ohjelmien toimeenpanosta, julkisen sektorin tuottavuustyöstä, kuntapolitiikan suuntaviivojen valmistelusta, teknologiapolitiikan, digitaalisten palvelujen, datatalouden ja kyberturvallisuuden kehittämisestä, tietopolitiikan johtamisesta sekä muista keskeisistä toimialansa kehittämiseen liittyvistä toimista.

 

Ministerityöryhmä tekee tarvittavat poliittiset linjaukset kyberhäiriöille ja kybervaikuttamiselle resilientin yhteiskunnan ja digitaalisen toimintaympäristön takaamiseksi tarvittavista toimista.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa varautumisen ministerityöryhmän ja muuttaa digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän tehtävää

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.