Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2021 VN 114/2021

Istunnon ajankohta 15.10.2021 18.00 | Paikka: Helsinki

15.10.2021 18.25 Päätösluettelo

Sosiaali- ja terveysministeriö