Valtioneuvoston yleisistunto 5.5.2022 VN 46/2022

Istunnon ajankohta 5.5.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

5.5.2022 13.43 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Oikeusministeriö

Susanna Siitonen, Lainsäädäntöjohtaja, yksikönpäällikkö p.029 5150083

Eduskunnan kirjelmä säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutumisesta (EK 14/2022 vp; O 48/2019 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, Hallitusneuvos p.029 5163521

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan, lakimiehen ja asiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.