Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 VN 70/2022

Istunnon ajankohta 8.7.2022 10.05 | Paikka: Helsinki

8.7.2022 12.35 Päätösluettelo

Opetus- ja kulttuuriministeriö