Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2023 VN 7/2023

Istunnon ajankohta 26.1.2023 13.00

26.1.2023 13.56 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.