Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2022 VN 115/2022

Istunnon ajankohta 29.12.2022 13.40

29.12.2022 15.28 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.