Valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2023 VN 59/2023

Istunnon ajankohta 24.8.2023 13.00

24.8.2023 14.06 Päätösluettelo

Maa- ja metsätalousministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.