Neuvoston asettaminen YM/2023/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Saamelaisen ilmastoneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.9.2023-31.8.2027

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Hallitussihteeri Karin Cederlöf, p. +358 295 162 063

Asia

Ilmastolain (423/2022) 21 §:n mukaan ilmastopolitiikan suunnitelmien valmistelun tueksi valtioneuvosto asettaa määräajaksi saamelaisen ilmastoneuvoston. Saamelaisessa ilmastoneuvostossa tulee olla edustettuna saamelaisen perinteisen tiedon haltijoita ja edustus keskeisiltä tieteenaloilta. Ilmastolain sääntelyä on täsmennetty saamelaista ilmastoneuvostoa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (435/2023). Asetuksen 2 §:n mukaan saamelaisessa ilmastoneuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään kymmenen muuta jäsentä. Vähintään puolen ilmastoneuvoston jäsenistä on oltava saamelaisen perinteisen tiedon haltijoita. Muiden ilmastoneuvoston jäsenten on edustettava ympäristötieteitä tai muita ilmastoneuvoston tehtävien kannalta keskeisiä tieteenaloja. Esitettävässä kokoonpanossa on kuusi tieteenalojen edustajaa ja kuusi perinteisen tiedon haltijaa. Tieteenalojen kokoonpanossa on monipuolista osaamista muun muassa ilmastotieteistä, alkuperäiskansatutkimuksesta, ekologiasta ja ympäristötaloudesta. Perinteisen tiedon haltijoiden kokoonpanossa on huomioitu muun muassa poronhoidon tuntemus, käsityöt, ilmastonmuutoksen kartoitustyön osaaminen, kalastus ja perinnetiedon kerääminen. Ilmastoneuvostossa on asetuksen mukaan oltava saamelaisen perinteisen tiedon haltijoita saamelaisten kotiseutualueen eri alueilta ja mahdollisuuksien mukaan saamen eri kieliryhmistä. Esitettävässä kokoonpanossa on edustusta kaikista kotiseutualueen kunnista sekä kaikista saamen kielistä. Asetuksen 3 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa saamelaisen ilmastoneuvoston puheenjohtajan ja muut jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan ympäristöministeriön esityksestä. Saamelainen ilmastoneuvosto asetetaan ensimmäiselle toimikaudelle 1.9.2023–31.8.2027. Saamelaisen ilmastoneuvoston kokoonpano Tieteenalojen edustajat: Klemetti Näkkäläjärvi (Oulun yliopisto, puheenjohtaja) Hilppa Gregow (Ilmatieteen laitos) Rauna Kuokkanen (Lapin yliopisto) Päivi Meriläinen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Markku Ollikainen (Suomen ilmastopaneeli) Henni Ylänne (Itä-Suomen yliopisto) Saamelaisen perinteisen tiedon haltijat: Esko Aikio (Utsjoki) Petra Biret Magga-Vars (Sodankylä) Antti-Oula Juuso (Enontekiö) Raija Lehtola (Inari) Tuomas Semenoff (Inari) Jussa Seurujärvi (Inari)

Esitys

Valtioneuvosto asettaa saamelaisen ilmastoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet esityksen mukaisesti toimikaudeksi 1.9.2023-31.8.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.