Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2023 VN 78/2023

Istunnon ajankohta 26.10.2023 13.00

26.10.2023 13.59 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected]. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.