Valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2024 VN 60/2024

Istunnon ajankohta 4.7.2024 13.00

4.7.2024 13.33 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.