Valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 VN 40/2024

Istunnon ajankohta 18.4.2024 13.00

18.4.2024 13.57 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.