Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2024/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 106/2023 vp; EV 13/2024 vp)

EV 13/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. +358 295 488 432

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräistä paloturvallisuuslaitteista, lain eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja lain pelastuslain 74 ja 93 §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.