Valtioneuvoston yleisistunto 8.5.2024 VN 46/2024

Istunnon ajankohta 8.5.2024 13.00

8.5.2024 13.24 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.