Valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2024 VN 50/2024

Istunnon ajankohta 23.5.2024 13.00

23.5.2024 13.37 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.