Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2024/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös

Ministeri

Anders Adlercreutz

Esittelijä

Osastopäällikkö Maija Strandberg, p. +358 295 160 981

Asia

Päätöksellä uudistetaan valtioneuvoston vuonna 2020 antama valtio-omisteisten yhtiöiden toimintaa koskeva periaatepäätös. Periaatepäätöksessä linjataan valtion yhtiöomistusta koskevat omistajapoliittiset periaatteet ja yleiset tavoitteet.

Julkaisu:

Kestävää kasvua valtion omistuksella : Valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös 2024 
(Valtioneuvoston viestintäosaston lisäämä linkki)

Esitys

Valtioneuvosto tekee valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.