Valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 VN 57/2024

Istunnon ajankohta 20.6.2024 11.00

20.6.2024 11.24 Päätösluettelo

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön kolmen erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected]. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected]. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.