Toimiluvan myöntäminen LVM/2016/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Toimilupa teletoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa taajuusalueella 452,425-456,925 ja 462,425-466,925 MHz

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Risto Murto, Yksikön johtaja, liikenneneuvos p.029 5342639
Asia
Myönnettävän toimiluvan tavoitteena on edistää langattoman laajakaistaverkon palvelujen saatavuutta Ahvenanmaan maakunnassa. Verkkotoimilupaa haki määräaikaan mennessä ainoana hakijana Ålands Telekommunikation Ab. Valtioneuvosto on arvioinut hakijan toimittamia asiakirjoja ja katsoo, että hakija täyttää tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 10 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset. Valtioneuvosto myöntää toimilupapäätöksestä ilmenevin perustein ja päätöksen liitteenä olevasta toimiluvasta ilmenevin ehdoin Ålands Telekommunikation Ab:lle toimiluvan verkkopalvelun tarjontaan digitaalisessa laajakaistaisessa matkaviestinverkossa Ahvenanmaan maakunnassa taajuusalueella 452,425-456,925 ja 462,425-466,925 MHz. Verkkotoimilupa on voimassa 8.4.2016-21.6.2025.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää toimiluvan Ålands Telekommunikation Ab:lle
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen