Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2016 10.40

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Immo Aakkula, Hallitusneuvos p.+35 8295330354

Asia
Strategisen kehittämisen osuutta yliopistojen rahoitusmallissa ehdotetaan vahvistettavaksi muuttamalla yliopistoasetuksen 5 §:ssä säädettyä yliopistojen rahoitusperusteiden keskinäistä jakautumista sekä lisäämällä yliopistoasetuksen 7 §:ään strategiaperusteisen rahoituksen kohdentamisen kriteerit. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitettävän asetuksen perusteella jaetaan yliopistojen yliopistolain mukainen perusrahoitus, joka on vuonna 2016 noin 1 825 miljoonaa euroa. Esitettävä asetusmuutos lisää yliopistojen strategista rahoitusta n. 32 miljoonalla eurolla ja alakohtaista rahoitusta n.16 miljoonalla eurolla. Vastaavasti se pienentää laskennallisiin kriteereihin pohjautuvaa koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusosuuksien kautta kanavoitavaa, toiminnan tuloksellisuuteen pohjautuvaa rahoitusta kolmella prosenttiyksiköllä eli vuoden 2016 rahoituksen tasossa noin 48 miljoonalla eurolla. Muutos vaikuttaa yliopistojen rahoitusosuuksiin riippuen siitä, kuinka hyvin ne toteuttavat asetuksen 7 §:n 1 momentissa säädettyjä strategisia tavoitteita. Esitetyllä muutoksella ei ole vaikutusta yliopistojen rahoituksen kokonaismäärään eikä valtiontalouden kokonaisuuteen.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.