Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2016/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.5.2016 10.15

Valtioneuvoston kanslia

Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Eero Heliövaara, Osastopäällikkö p.+35 8295160150
Asia
Päätöksellä uudistetaan valtioneuvoston vuonna 2011 antama valtio-omisteisten yhtiöiden toimintaa koskeva periaatepäätös. Periaatepäätöksessä linjataan valtion yhtiöomistusta koskevat omistajapoliittiset periaatteet ja yleiset tavoitteet.
Esitys
Valtioneuvosto päättää tehdä valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Päätösehdotus