Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2016/18

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2016 13.30

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta (HE 44/2016 vp; EV 75/2016 vp)

HE 44/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Perttu Wasenius, Hallitussihteeri p.029 5140603
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain asevelvollisuuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen