Hallituksen esitys TEM/2017/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

HE 76/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027
Asia
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin sosiaali- ja terveysalan yrityskauppojen ilmoittamista koskeva määräaikainen pykälä. Tavoitteena on varmistaa markkinoiden toimivuus ja asiakkaan valinnanvapauden toteutuminen rajoittamalla sosiaali- ja terveyssektorin keskittymistä ennen sosiaali- ja terveysuudistuksen voimaantuloa. Yrityskauppavalvontaa sovellettaisiin ilman liikevaihtorajoja lähes kaikkiin yrityskauppoihin, joissa vähintään yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja taikka terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluja. Ilmoitusvelvollisuutta ehdotetaan kuitenkin rajattavaksi neljällä poikkeuksella. Kilpailulain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan viivytyksettä ja se olisi voimassa 31.12.2018 asti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kilpailulain muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys laajentaa väliaikaisesti sosiaali- ja terveysalan yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuutta Kilpailu-ja kuluttajavirastolle ja siten lisää hallinnollista työtä, mutta ehdotuksella ei ole vaikutusta yrityskauppoihin puuttumisen kynnykseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen