Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2017/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston periaatepäätös kansainvälisen tasa-arvopalkinnon perustamisesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtioneuvosto perustaa kansainvälisen tasa-arvopalkinnon. Palkinto myönnetään henkilölle tai toimijalle, joka on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla ja jonka toiminnalla joko on, tai voi olla merkittävä vaikutus tasa-arvon ja tasa-arvokeskustelun edistämiseen. Valtioneuvoston kanslia nimeää palkintolautakunnan. Palkintolautakunta ehdottaa palkinnon saajaa, jonka valtioneuvosto nimeää palkintolautakunnan ehdotuksesta. Palkintoon kuuluu rahapalkinto, jota palkinnon saaja ei saa itselleen, vaan nimeää palkintorahan saajaksi avustuskohteen, jolla vahvistetaan naisten asemaa ja joka täyttää kehitysyhteistyörahoitukselle asetetut edellytykset. Avustuskohde voi olla innovatiivinen hanke, teko tai osoitus kampanjaan, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Palkinto on säännöllisesti, joka toinen vuosi jaettava palkinto. Palkinto luovutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon perustamisesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
Vaikutukset
Kansainvälisen tasa-arvopalkinnon tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa koko maailmassa ja edistää tasa-arvokeskustelua globaalissa kontekstissa. Suomessa naiset ovat perinteisesti olleet mukana työelämässä ja päätöksenteossa. Suomi uskoo vahvasti sukupuolten tasa-arvoon ja on tehnyt töitä tasa-arvon puolesta. Suomella on kokemus, että panostaminen tasa-arvoiseen työelämään ja päätöksentekoon tuo hyvinvointia ja uskomme, että se on hyväksi kaikille yhteiskunnille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen