Toimiluvan myöntäminen LVM/2017/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.8.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Toimiluvat teletoimintaan taajuusalueilla 880-915 megahertsiä ja 925-960 megahertsiä sekä 1710-1785 megahertsiä ja 1805-1880 megahertsiä

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kaisa Laitinen, Viestintäneuvos p.029 5342608
Asia
Valtioneuvosto myöntää toimilupapäätöksessä (liite 2) kerrotuilla perusteilla ja päätöksen liitteinä olevista toimiluvista ilmenevin ehdoin Elisa Oyj:lle ja Telia Finland Oyj:lle verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjontaan digitaalisessa matkaviestinverkossa 900 ja 1800 megahertsin taajuusalueilla Manner-Suomessa. Myönnettävien toimilupien tavoitteena on muun muassa edistää palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa ja turvata radiotaajuuksien tehokas käyttö. Taajuusalueelle myönnetyistä toimiluvista kahden, Elisa Oyj:lle ja Telia Finland Oyj:lle vuonna 1997 myönnettyjen lupien voimassaolo päättyy 6.11.2017. Toimilupia hakivat määräaikaan mennessä Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj, jotka kummatkin täyttävät laissa säädetyt toimiluvan myöntämisen edellytykset. Toimiluvat myönnetään ajalle 7.11.2017-31.12.2019, jotta kaikki edellä mainituille taajuusalueille myönnetyt toimiluvat päättyvät yhtä aikaa. Taajuusalueet on osoitettu toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM). Toimiluvanhaltija voi käyttää samoja taajuuksia myös matkaviestintoiminnan harjoittamiseen uudemmilla tekniikoilla.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää toimiluvat Elisa Oyj:lle ja Telia Finland Oyj:lle liitteestä 2 ilmenevin perustein ja ehdoin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen