Toimiluvan muuttaminen LVM/2017/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston päätös digitaalista maanpäällistä joukkoviestintäverkkoa koskevien verkkotoimilupien muuttamisesta.

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kaisa Laitinen, Viestintäneuvos p.029 5342608
Asia
Digita Oy on 5.6.2017 lähettämällään hakemuksella pyytänyt muuttamaan kanavanippujen A ja F verkkotoimilupaa siten, että kanavanipussa A olisi mahdollista siirtyä käyttämään DVB-T2 –jakelutekniikkaa ja MPEG-4 –pakkaustekniikkaa 1.4.2020 lähtien. Digita Oy on lisäksi pyytänyt muuttamaan E-kanavanipun verkkotoimilupaa siten, että toimiluvasta poistettaisiin velvollisuus jaella Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n kahden kanavan ohjelmia. Valtioneuvosto muuttaa kanavanippujen A ja F verkkotoimilupaa sekä kanavanipun E verkkotoimilupaa toimilupien haltijan Digita Oy:n hakemuksen mukaisesti. Samalla valtioneuvosto poistaa toimiluvanhaltijan suostumuksella kanavanipun E verkkotoimiluvasta rakentamissuunnitelman vuosittaista selvittämistä koskevan ehdon sekä rakentamissuunnitelmaa koskevat liitteet. Lisäksi valtioneuvosto muuttaa kanavanipun E verkkotoimiluvan lakiviittaukset ajantasaisiksi.
Esitys
Valtioneuvosto muuttaa digitaaliseen maanpäälliseen joukkoviestintäverkkoon Digita Oy:lle kanavanippuihin A ja F sekä kanavanippuun E myönnettyjä verkkotoimilupia
Vaikutukset
Antennitelevisioverkossa siirrytään vaiheittain teräväpiirtolähetykset mahdollistavan DVB-T2 –jakelutekniikan käyttöön. Siirtymän aikataulu on tarkentunut sen jälkeen, kun Digitalle marraskuussa 2015 myönnettiin toimilupa kanavanippuihin A ja F. DVB-T –tekniikan lähetykset antennitelevisioverkossa lopetetaan 31.3.2020. Valtioneuvosto muuttaa toimilupaehdon vastamaan siirtymäsuunnitelmaa siten, että toimiluvanhaltijan on kanavanipun A lähetyksissä käytettävä DVB-T–jakelutekniikkaa ja MPEG-2 –pakkaustekniikkaa 31.3.2020 asti. Tämän jälkeen kanavanipussa voidaan käyttää DVB-T2 –jakelutekniikkaa ja MPEG-4 –pakkaustekniikkaa. Valtioneuvosto muuttaa kanavanipun E verkkotoimiluvan ehdon, joka koskee SVT:n kahden kanavan jakelua, koska Yleisradio on jo lakannut tarjoamasta kyseisiä lähetyksiä antennitelevisioverkossa, eikä toimilupaehto ole enää tarpeellinen. Valtioneuvosto poistaa kanavanipun E verkkotoimiluvasta toimiluvanhaltijan suostumuksella verkon rakentamissuunnitelman vuosittaista selvittämistä koskevan ehdon sekä toimiluvan liitteenä olleet rakentamissuunnitelmat, koska kyseiset ensivaiheen suunnitelmat eivät enää ole ajankohtaisia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen