Valtioneuvoston asetus LVM/2017/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

1) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Mari Suominen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342306
Asia
Asetusten muutoksilla saatettaisiin voimaan osa komission direktiivin 2016/2309/EU muutoksista. Lisäksi asetuksiin tehtäisiin teknisiä muutoksia ja säädösteknisiä muutoksia, jotka liittyvät liikenne- ja viestintäministeriöstä Liikenteen turvallisuusvirastoon siirrettyihin norminantovaltuuksiin. Asetusmuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 15 päivänä marraskuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen muuttamisesta, asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen muuttamisesta ja asetuksen vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen