Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2018/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kirsi Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5342570
Asia
Periaatepäätöksessä on määritelty logistiikan digitalisaation visiot vuosille 2022 ja 2025, visioiden saavuttamisen kannalta keskeiset tavoitteet sekä keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Periaatepäätös on tiivis asiakirja, jossa on keskitytty tavaralogistiikan digitalisaation edistämisen erityiskysymyksiin. Keinovalikoima kattaa sääntelytoimet, verkostomaisen yhteistyön, kokeilujen ja pilottien edistämisen, osaamisen lisäämisen ja EU- ja kansainvälisen vaikuttamisen.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta
Vaikutukset
Periaatepäätöksen toimet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvion puitteissa. Periaatepäätöksellä pyritään lisäämään Suomen kilpailukykyä, edistämään uusien ja uudenlaisten tavaraliikenteen palveluiden syntymistä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa, helpottamaan liikenteen päästötavoitteiden saavuttamista sekä logistiikkapalveluiden tehokkuutta ja kustannussäästöjä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen