Valtioneuvoston selonteko

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2018 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support –kriisinhallintaoperaatiossa

VNS 3/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne-Mari Virolainen

Esittelijä
Sari Annika Rautio, Lähetystöneuvos p.029 5351534

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support –kriisinhallintaoperaatiossa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.