Valtioneuvoston selonteko UM/2018/105

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2018 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support –kriisinhallintaoperaatiossa

VNS 3/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne-Mari Virolainen
Esittelijä
Sari Annika Rautio, Lähetystöneuvos p.029 5351534
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support –kriisinhallintaoperaatiossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen