Hallituksen esitys VM/2018/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.11.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta

HE 258/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Tuula Karjalainen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530553
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että esiintyville taiteilijoille, muille julkisille esiintyjille ja urheilijoille sekä heidän esityksiään myyville ohjelmatoimistoille annettaisiin mahdollisuus hakeutua verovelvolliseksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjille luovutettavaksi tarkoitettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta. Näihin myynteihin sovellettaisiin alennettua 10 prosentin verokantaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Verovelvolliseksi hakeutuminen esiintymispalkkioiden osalta ja tähän liittyvä hankintojen vähennysoikeus laskisi arvonlisäverotuloja. Vuosittaisen verotuoton arvioidaan laskevan 10 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasolla laskettuna. Sen arvioiminen, mikä osuus esiintyvistä taiteilijoista ja ohjelmatoimistoista hakeutuisi arvonlisäverovelvolliseksi, on vaikeaa. Voidaan kuitenkin arvioida, että hakeutuminen olisi edullista erityisesti yritysmuodossa ja ammattimaisesti toimintaa harjoittaville suuremmille toimijoille. Lainmuutoksen voidaan arvioida tukevan kulttuurialan yrittäjyyttä ja alaan liittyvien tekniikka-, logistiikka- ja vastaavien palveluiden kasvua ja kehitystä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen