Valtioneuvoston tiedonanto

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2018 10.45

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä

VNT 1/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.