Valtioneuvoston selonteko

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

VNS 6/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Esko Ranto, Ylijohtaja p.+35 8295330115

Asia
Kyseessä on kattava liikuntapoliittinen selonteko, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia liikkumattomuuden yhteiskunnalle aiheuttamien haittojen vähentämiseksi sekä liikuntapaikkarakentamisen, liikunnan kansalaistoiminnan, huippu-urheilun sekä muiden liikuntapoliittisesti tärkeiden toimintalohkojen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon liikuntapolitiikasta

Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Selonteko sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden toteuttamisesta päätetään erikseen myöhemmin, joten selonteolla ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Selonteossa on kuitenkin esitelty eri toimenpide-ehdotusten alustavia kustannusvaikutuksia.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.