Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2018/177

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2017 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292
Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2017 tasoituksen ja 13.9.2018 tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle tulevaa lopullista tasoitusmäärää koskevan päätöksen. Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi päätöksen muuttamatta sitä.
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2017 tasoitusta koskevan päätöksen ja määrää valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.