Valtuuskunnan asettaminen UM/2018/218

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.11.2018 13.00

Ulkoministeriö

Valtuuskunnan asettaminen turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskevan globaalin kompaktin hyväksyvään hallitustenväliseen konferenssiin 10.-11.12.2018 Marrakeshissa, Marokossa.

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Tanja Grén, Lähetystöneuvos p.029 5351683
Asia
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii sisäministeri Kai Mykkänen. Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi nimettäisiin suurlähettiläs Anne Vasara Suomen Marokon suurlähetystöstä. Valtuuskunnan jäseniksi nimettäisiin erityisavustaja Titta Andersson-Bohren sisäministeriöstä, yksikönpäällikkö Claus Lindroos ulkoministeriöstä, erikoissuunnittelija Jenna Kuitunen sisäministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Emilia Van Veen Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä Kansakunnissa, ulkoasiainsihteeri Karoliina Heikinheimo-Perez Suomen Marokon suurlähetystöstä ja vastuuvirkamies Laura Vanhanen ulkoministeriöstä. Ulkoministeriö oikeutettaisiin nimeämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskevan globaalin kompaktin hyväksyvään hallitustenväliseen konferenssiin 10.-11.12.2018 Marrakeshissa, Marokossa ja oikeuttaa ulkoministeriön nimeämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.