Valtioneuvoston asetus LVM/2018/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus yksityisteistä

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kaisa Kuukasjärvi, Neuvotteleva virkamies p.029 5342030
Asia
Uusi yksityistielaki (560/2018) tulee voimaan 1.1.2019. Lailla kumotaan voimassa oleva laki yksityisistä teistä (358/1962) sekä yksityisistä teistä annettu valtioneuvoston asetus (1267/2000). Asetuksella tarkennettaisiin kiinteistötietojärjestelmän ylläpitoon liittyviä yksityiskohtia. Yksityistietoimituksen osalta asetuksessa säädettäisiin, että tiekunnan puolesta tehtävästä yksityistietoimituksen hakemisesta ja siihen liittyvien kustannusten suorittamisesta on päätettävä tiekunnan kokouksessa. Asetuksessa säädettäisiin erityisesti yksityistien rakentamisen sekä kunnossapidon valtionavustuksista, niiden hakumenettelyistä sekä maksatuksista. Avustuskohteiden osalta säädettäisiin myös avustuksen enimmäismääristä. Valtioneuvoston asetus yksityisteistä olisi tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yksityisteistä
Vaikutukset
Avustusten osalta on pyritty säilyttämään mahdollisimman pitkälti vallitseva nykytila, koska kyseessä on kahden vuoden välivaihe, joka alkaa uuden yksityistielain tullessa voimaan 1.1.2019 ja päättyy maakuntien aloittaessa toimintansa 1.1.2021.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen