Valtioneuvoston selonteko VM/2018/224

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selonteko Tietopolitiikasta ja tekoälystä

VNS 7/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Päivi Nerg, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri / understatssekreteraren fö p.+35 8295530063
Asia
Kyseessä on kattava tietopolitiikkaa ja tekoälyä yhdessä käsittelevä selonteko. Aiheita lähestytään monipuolisesti etiikan, talouden, turvallisuuden ja yhteiskunnallisten vaikutusten kautta. Tarkastelu kattaa kansalaisen, julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin näkökulmat. Selonteko toimii yhteiskunnallisen keskustelun avaajana. Selonteko sisältää linjauksia tarvittaviksi toimiksi tiedon hyödyntämiseksi entistä tehokkaammin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon tietopolitiikasta ja tekoälystä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen