Neuvottelukunnan asettaminen PLM/2019/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00

Puolustusministeriö

Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 24.1.2019-23.1.2022

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Marikaisa Tiilikainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5140351
Asia
Puheenjohtaja: Professori Sasu Tarkoma, Helsingin yliopisto Varapuheenjohtaja: Professori Kirsi Virrantaus, Aalto-yliopisto Jäsenet: Professori Tuomas Aura, Aalto-yliopisto Professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto Professori Hiski Haukkala, Tampereen yliopisto Professori Mirja Illikainen, Oulun yliopisto Professori Matti Latva-Aho, Oulun yliopisto Professori Kati Mäkitalo, Oulun yliopisto Dosentti Mikko Möttönen, Aalto-yliopisto Professori Harri Pihlajamäki, Tampereen yliopisto Dosentti Laura Pulkki-Råback, Helsingin yliopisto Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi, Helsingin yliopisto Professori Pertti Saariluoma, Jyväskylän yliopisto Professori Hannele Seeck, Turun yliopisto Professori Leena Ukkonen, Tampereen teknillinen yliopisto Professori Ari Visa, Tampereen teknillinen yliopisto Professori Hannu Kari, Maanpuolustuskorkeakoulu Insinöörieversti Jyri Kosola, Pääesikunta Komentaja Marko Laaksonen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos Insinöörieverstiluutnantti Tero Solante, Pääesikunta Pääjohtaja Kirsi Karlamaa, Liikenne- ja viestintävirasto Tutkimusprofessori Jorma Pulliainen, Ilmatieteenlaitos Ylijohtaja Pia Mäkelä, Ruokavirasto Professori Jarkko Koskinen, Maanmittauslaitos Analyytikko Nuutti Nikula, Huoltovarmuuskeskus Asiakkuuspäällikkö, Markku Jenu, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Johtaja Leena Sarvaranta, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Esitys
Valtioneuvosto asettaa maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan toimikaudeksi 24.1.2019-23.1.2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio