Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/61

« Tasavallan presidentin esittely 7.6.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/2018 vp, EV 286/2018 vp)

HE 68/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen