Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 7.6.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/2018 vp, EV 286/2018 vp)

HE 68/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka

Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.