Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

« Tasavallan presidentin esittely 7.6.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka

Esittelijä
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342138

Asia
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinille tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Harri Pursiaiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Korean välinen lentoliikennesopimus.

Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Harri Pursiaisen allekirjoittamaan Suomen ja Korean välisen lentoliikennesopimuksen

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.