Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2019/47

« Tasavallan presidentin esittely 7.6.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342138
Asia
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinille tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Harri Pursiaiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Korean välinen lentoliikennesopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Harri Pursiaisen allekirjoittamaan Suomen ja Korean välisen lentoliikennesopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen