Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2019/47

« Tasavallan presidentin esittely 7.6.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Johtava erityisasiantuntija, esittelijä Päivi Jämsä, p. 029 5342138

Asia

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinille tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Harri Pursiaiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Korean välinen lentoliikennesopimus.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Harri Pursiaisen allekirjoittamaan Suomen ja Korean välisen lentoliikennesopimuksen

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.