Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/182

« Tasavallan presidentin esittely 22.8.2019 10.20

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 298/2018 vp; EV 297/2018 vp)

HE 298/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Kirsi Terhemaa, Neuvotteleva virkamies p.029 5163546
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen