Lautakunnan asettaminen OM/2019/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00

Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.8.2019-31.7.2023

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Johanna Hautakorpi, Neuvotteleva virkamies p.029 5150018
Asia
KOKOONPANO: Puheenjohtaja: valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Jäsenet: (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa) Varapuheenjohtaja: työtuomioistuinneuvos Outi Anttila (vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Pulkkinen) toiminnanjohtaja Merja Heikkonen (toiminnanjohtaja Eeva Tupi) käräjätuomari Tatu Hyttinen (käräjätuomari Jussi Kivi) lakimies Paula Ilveskivi (lakimies Pirkko Janas) hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki (opetusneuvos Satu Elo) julkisoikeuden professori Juha Lavapuro (tohtorikoulutettava Milka Sormunen) pääsihteeri Pirkko Mahlamäki (lakimies Henrik Gustafsson) johtava asiantuntija Anna Moring (yhdenvertaisuussuunnittelija Nitin Sood) kehitys- ja koulutuspäällikkö Husein Muhammed (oikeustieteen tohtori Jukka Ahtinen) julkisoikeuden yliopistonlehtori/hallintotieteiden kandidaattiohjelman johtaja Niina Mäntylä (julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen) ylitarkastaja Jenny Rintala (yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka) ma. esittelijäneuvos Timo Saranpää (toimistopäällikkö Elisa Kumpula) erityisasiantuntija Jukka Siro (lainsäädäntöneuvos Sonya Walkila)
Esitys
Valtioneuvosto asettaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimikaudeksi 1.8.2019-31.7.2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio