Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00

Ulkoministeriö

Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka

Esittelijä
Kaija Suvanto, Oikeuspäällikkö p.029 5351159

Asia
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarille tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Elina Kalkulle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Elina Kalkun allekirjoittamaan sopimuksen Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.