Valtioneuvoston selonteko UM/2019/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

VNS 1/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Sari Annika Rautio, Lähetystöneuvos p.029 5351534
Asia
Eduskunnalle annetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 3 §:n 1 momentin mukainen valtioneuvoston selonteko. Suomi valmistautuu jatkamaan osallistumista OIR-operaatiossa noin 80 sotilaalla 1.1.-31.12.2020; tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2019 talousarviossa esitetyt kustannukset ovat UM:n pääluokassa (mom. 24.10.20) 8,3 miljoonaa euroa (ei sisällä rotaatiokoulutuksen kustannuksia noin 1 milj. euroa, jotka katetaan momentin 24.10.20 käyttösuunnitelman kohdasta ”yhteiset menot”) ja PLM:n pääluokassa (mom. 27.30.20) 14,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 osalta arviona on, että kustannukset olisivat UM:n pääluokassa noin 7,6 miljoonaa euroa (ei sisällä rotaatiokoulutuksen kustannuksia noin 1 miljoonaa euroa, jotka katetaan momentin 24.10.20 käyttösuunnitelman kohdasta ”yhteiset menot”) ja PLM:n pääluokassa noin 11,9 miljoonaa euroa. Osallistumisen jatkaminen voidaan toteuttaa valtioneuvoston julkisen talouden vuosien 2020-2023 suunnitelman mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen