Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2019/112

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Ulkoministeriö

Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Kaija Suvanto, Oikeuspäällikkö p.029 5351159
Asia
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarille tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Elina Kalkulle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin tai hänen estyneenä ollessaan alivaltiosihteeri Elina Kalkun allekirjoittamaan sopimuksen Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen