Viran täyttäminen OM/2019/79

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Oikeusministeriö

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos, yksikönpäällikö p.029 5150458
Asia
Korkein oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan nimitetään hovioikeudenneuvos Timo Jussi Ojala (Ojala 12 – Rautio 4 – Fredman 1).
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Timo Jussi Ojalan 1.9.2019 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman oikeuden esitys *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.