Viran täyttäminen OM/2019/76

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Oikeusministeriö

Vakuutusoikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos, yksikönpäällikö Anne Hallavainio, p. 029 5150458

Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi määräaikainen hankejohtaja, vakuutusoikeustuomari Tuula Marjatta Kivari ajaksi 1.8.2019 - 31.7.2026

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää vakuutusoikeuden ylituomarin virkaan määräaikaisen hankejohtajan, vakuutusoikeustuomari Tuula Marjatta Kivarin ajaksi 1.8.2019 -31.7.2026

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarivalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.