Viran täyttäminen OM/2019/76

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2019 14.00

Oikeusministeriö

Vakuutusoikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos, yksikönpäällikö p.029 5150458
Asia
Virkaan esitetään nimitettäväksi määräaikainen hankejohtaja, vakuutusoikeustuomari Tuula Marjatta Kivari ajaksi 1.8.2019 - 31.7.2026
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää vakuutusoikeuden ylituomarin virkaan määräaikaisen hankejohtajan, vakuutusoikeustuomari Tuula Marjatta Kivarin ajaksi 1.8.2019 -31.7.2026
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarivalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.