Muutos valtioneuvostossa VNK/2019/83

« Tasavallan presidentin esittely 9.8.2019 11.30

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Raimo Luoma, Valtiosihteeri
Esitys
Tasavallan Presidentti vapauttaa pyynnöstä filosofian maisteri, kasvatustieteen kandidaatti, kansanedustaja Annika Saarikon valtioneuvoston jäsenyydestä ja tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä ja samalla nimittää filosofian maisteri, yrittäjä, kansanedustaja Hanna Kososen valtioneuvoston jäseneksi ja tiede- ja kulttuuriministeriksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen